Egenskaper

Big5

Allegorisk
Konkret/ytlig Openness (öppenhet) - att uppskatta konst, känslor, äventyr, ovanliga idéer, fantasi, nyfikenhet, och omväxlande erfarenheter.
Förändringsovillig
Fatalistisk/risktagande
Initiativtagande
Avvaktande
Okreativ/idélös
Lösningsorienterad Conscientiousness (samvetsgrannhet) - en tendens att vara självdisciplinerad, agera plikttroget, målinriktat; att planera snarare än att agera spontant.
Multitalang
Nisch-begåvad
Följare/underordnad
Ledare
Disträ/glömsk
Minnes-stark Extraversion - energi, positiva känslor, självsäkerhet, och en tendens att söka stimulans och andras sällskap.
Självrannsakande
Hämningslös
Ostrukturerad
Strukturerad
Belöningsberoende
Förnöjsam Agreeableness (vänlighet, värme) - en tendens att vara medkännande och samarbetsvillig snarare än misstänksam och fientligt inställd mot andra.
Pessimistisk
Optimistisk
Självständig
Grupptillhörig
Aggressiv/kompetitiv
Delande/generös Neuroticism – tendens att lätt kunna uppleva obehagliga känslor som till exempel ilska, ångest, depression, eller sårbarhet; ibland kallad emotionell instabilitet.
Altruisk
Egoistisk
Okänslig
Ambivalent/HSP
Passionerad
Jämnmodig  
Osäker
Självsäker