KONVERGENT TÄNKANDE

DIVERGENT TÄNKANDE
konventionell okonventionell
konformist avvikande
flocktillhörig ensamvarg
inordnande invändande
konservativ radikal
accepterande reviderande
konfirmerande reformerande
refererande nyskapande
realist drömmare
reaktionär liberal
väljer befintliga svar söker nya svar
ser begränsningar ser möjligheter
linjär icke-linjär
gruppmedlem självständig