egenskapssamhället
 
*QUALITY SOCIETY
 
 

Jordbrukssamhället 
jordbrukssamhälle, bondesamhälle eller agrarsamhälle är en sammanfattande beteckning på ett geografiskt område där produktionen till största del är av jordbrukskaraktär eller där de största värdena skapas inom jordbruket..
 

4000 f.kr - 1800

Industrisamhället 
Industrisamhälle kallas ett samhälle där de flesta arbetar inom industrisektorn. Jordbruket är i industrisamhället begränsat, och de få bönder som finns, nyttjar maskiner i arbetet. Industrisamhället kan ses som övergångsstadiet mellan jordbrukssamhället och tjänstesamhället, där tjänsteproduktionen är dominerande.
 

1800 - 1970

Tjänstesamhället 
Ett tjänstesamhälle är ett samhälle som utmärks av att merparten av den arbetande befolkningen är sysselsatta i tjänstesektorn (eller servicesektorn) och bara en mindre del arbetar inom basnäringar såsom industri, jordbruk och fiske.
 

1970 - 1990

Kunskaps-, informations- eller IT-samhället 
Kunskapsamhället innebär att människans hantering av information i hög grad ersätter fysiskt arbete. Besläktade uttryck är Informationssamhället, Kommunikationssamhället och det äldre begreppet Postindustriella samhället.
 

1990 - 2020

Egenskapssamhället 
Egenskapssamhället är den omvälvning civilisationen genomgår när annorlunda tänkande och disparata personegenskaper, uppskattas som tillgångar och resurser för samhällets många verksamhetsområden och där stater och samhällen, genom reformering av utbildningssystem, arbetsmarknadsinsatser mm, optimerar och nyttiggör varje individs potentiella kompetenser och egenskaper (HR), därigenom sannolikt minskande tidigare utslagning och sociala och ekonomiska klyftor.

2020 -