Entreprenörskap

Entreprenörskap är ett komplext och mångfacetterat område inom psykologisk forskning, och det finns många olika teorier och perspektiv på vilka personlighetstrait som är förknippade med framgångsrika entreprenörer. Här är några slutsatser från några studier:

En studie publicerad i Journal of Business Venturing 2010 fann att entreprenörer hade högre nivåer av "öppenhet för erfarenhet" än icke-entreprenörer. Öppenhet för erfarenhet är en personlighetstrait som är förknippad med kreativitet, fantasi, intellektuell nyfikenhet och innovativt tänkande.
Källa: Rauch, A., & Frese, M. (2010). Psychological approaches to entrepreneurial success: A general model and an overview of findings. Journal of Business Venturing, 25(5), 573-587.

En annan studie publicerad i Journal of Business Venturing 2013 fann att entreprenörer hade högre nivåer av "självständighet" än icke-entreprenörer. Självständighet är en personlighetstrait som är förknippad med självständighet, självtillit, självständighet och ledarskapsförmåga.
Källa: Obschonka, M., Silbereisen, R. K., Cantner, U., & Goethner, M. (2013). Entrepreneurial self-identity: Predictors and effects within the theory of planned behavior framework. Journal of Business Venturing, 28(5), 612-628.

En tredje studie publicerad i Journal of Personality and Social Psychology 2002 fann att entreprenörer hade högre nivåer av "narcissism" än icke-entreprenörer. Narcissism är en personlighetstrait som är förknippad med självabsorption, grandiositet, överdriven självkänsla och bristande empati.
 

Källa: Campbell, W. K., & Miller, J. D. (2002). The Handbook of Narcissism and Narcissistic Personality Disorder: Theoretical Approaches, Empirical Findings, and Treatments. John Wiley & Sons.