VEM SKULLE DU ANLITA ELLER ANSTÄLLA?

 

Nedanstående personer med

 

 
FLER:
Benito Mussolini
Hirohito
Jim Jones
Francisco Franco
Mao Zedong
Pol Pot
Josef Stalin
Josef Mengele
Ted Bundy
Ruholla Khomeini
Bashar Al-Assad
Robert Mugabe
Usama Bin Ladin

eller nedanstående personer med

 

FLER:
Christopher Columbus
J.S. Bach
J.W.von Goethe
Abraham Lincoln
Charles Darwin
Karl Marx
Louis Pasteur
Alexander G.Bell
Nikola Tesla
George Bernard Shaw
Edward Elgar
Selma Lagerlöf
Rabindranath Tagore
William R. Hearst
Coco Chanel
H.P. Lovecraft
William Faulkner
Ernest Hemingway
Luis Buñuel
Louis Armstrong
Howard Hughes
Ralph Lauren
Paul McCartney
Benny Andersson
Steven Spielberg
J.K. Rowling
Max Martin
Mark Zuckerberg


Poängen med ovanstående bilder är absolut inte att påstå att högre utbildning gör människor onda eller dåliga.

Syftet är bara att rucka på den gängse uppfattningen att högutbildade människor automatiskt skulle vara bättre, mer kreativa, klokare och samhällsnyttigare än de som saknar eller har låg utbildning.