Manual för "SkillsMatch"-griden länk

När du fått upp spread-sheet'en, väljer du precision;
0% är lägsta, 100% är högsta, 60-80% är 'godtagbart'.
Fyll i dina siffror i egenskaps-griden.
Fyll i dina kompletterande kvalifikationer;
utbildning, passion samt erfarenhet (värden 1 - 9).
Inom den gröna rektangeln ska nu visas inom vilka
verksamhetsområden
dina egenskaper +
utbildning  + passion + erfarenhet passar bäst.
I den vänstra kolumnen visas de rekommenderade
verksamhetsområdena enbart utifrån dina egenskaper.
Flik 3 - "V-TYPER" - i spread-sheeten visar exempel på
vad som bl.a. ryms inom de olika verksamhetsområdena.