MODELL:        
A   B   C   D   Optimalt
nyttjad
kompetens
Egenskaper
 

 
Yrkestyp
 

 
Kvalificerande
komponenter
  

 
Yrke
 
=

Modellen beskriver fyra steg, vars första steg (A) utgår från individens särskilda egenskaper, vilka matchas mot kompatibla arter/typer av (B) yrkesroller. Till dessa två parametrar adderas 'kvalificerande komponenter' (C) såsom energigrad, extraversion, utbildning, erfarenhet och ’intelligens’. Det fjärde steget (D) blir det yrke där individen sannolikt presterar allra bäst, därför att yrket också innehåller de mest givande komponenterna, sett till individens egenskaper och talang.

Att värdera individen främst utifrån dennes egenskaper, framför utbildningsgrad eller till och med erfarenhet, ger sannolikt ett avsevärt mer kvalitativt utfall i varje individs prestation inom i stort sett alla samhällsområden.
 

EGENSKAPER
Allegorisk Konkret/ytlig
Förändringsovillig Fatalistisk/risktagande
Initiativtagande Avvaktande
Okreativ/idélös Kreativ/problemlösande
Multitalang Nisch-begåvad
Följare/underordnad Ledare
Disträ/glömsk Minnes-stark
Självrannsakande Hämningslös
Ostrukturerad Strukturerad
Belöningsberoende Förnöjsam
Skeptisk Entusiastisk
Självständig Grupptillhörig
Aggressiv/kompetitiv Delande/generös
Altruisk Egoistisk
Okänslig Lyhörd/ambivalent
Passionerad Jämnmodig
Osäker Självsäker
YRKESTYP
Ledare
Skapare
Berättare
Organisatör
Utbildare
Forskare
Vårdare
Medlare
Säljare
Arbetare
  
KVALIFICERANDE
Aktiv/passiv
Energisk/långsam
extrovert/introvert
 

KOMPONENTER

utbildning
erfarenhet
intelligens 

YRKE (ex)
Entreprenör
Sjuksköterska
Författare
Tjänsteman
Lärare
Uppfinnare
Politiker


Håll musen över yrke för yrkes-typer