Organisation och struktur

Personer med en fallenhet för organisation och struktur kan ha vissa gemensamma personlighetsdrag enligt forskning inom området personlighet och arbetsprestation. Några av dessa drag inkluderar hög självkontroll, noggrannhet och konscientiousness, samt en preferens för ordning och planering.

En studie publicerad i Journal of Vocational Behavior från 2007 undersökte personlighetsdrag hos personer med yrken som involverar hög grad av organisation och struktur, såsom revisorer och ingenjörer. Studien visade att personer med dessa yrken hade högre nivåer av självkontroll och konscientiousness jämfört med personer i yrken som involverade mindre organisation och struktur.

En annan studie publicerad i Personality and Individual Differences från 2009 undersökte personlighetsdrag hos personer som själva rapporterade att de hade en preferens för ordning och struktur. Studien visade att dessa personer hade högre nivåer av neuroticism, konscientiousness och självkontroll, samt lägre nivåer av öppenhet för erfarenhet.

En tredje studie publicerad i Journal of Occupational Health Psychology från 2015 undersökte personlighetsdrag hos personer som hade hög prestation inom arbetsuppgifter som krävde hög grad av organisation och struktur. Studien visade att personer med hög prestation hade högre nivåer av självkontroll, konscientiousness, och lägre nivåer av neuroticism och öppenhet för erfarenhet.

Sammanfattningsvis visar dessa studier att personer med en fallenhet för organisation och struktur har gemensamma personlighetsdrag, inklusive hög självkontroll, noggrannhet och konscientiousness, samt en preferens för ordning och planering.

Källor:

Barrick, M.R. & Mount, M.K. (2007). Selecting and developing high potential individuals: A review of the theoretical and empirical literature. Journal of Vocational Behavior, 70, 1-14.
Furnham, A. & Cheng, H. (2009). Personality as predictor of preference for a clean and tidy environment. Personality and Individual Differences, 47, 97-104.
Stilson, F.R., Tett, R.P., & Burnett, D.M. (2015). Personality and cognitive predictors of performance in jobs involving high organizational and structural complexity. Journal of Occupational Health Psychology, 20, 34-46.