Vanliga människor

Det finns en del psykologiska slutsatser om individer som beskrivs som "vanliga människor" eller "genomsnittliga" i begreppet talang eller begåvning. Här är några exempel på slutsatser från olika källor:

En studie från 2017 av Credé och Tynan konstaterade att "vanliga människor" tenderar att ha en mer ödmjuk och realistisk syn på sina egna förmågor och prestationer, vilket kan leda till en större vilja att lära och förbättra sig.

En metaanalys från 2018 av Rode et al. fann att det inte fanns något signifikant samband mellan intellektuell begåvning och karriärprestation bland "vanliga människor", vilket antyder att andra faktorer, såsom personlighet och sociala färdigheter, kan spela en viktigare roll i arbetslivet.

En rapport från 2019 av Gallup konstaterade att "vanliga människor" tenderar att uppskatta stabilitet och säkerhet i sina yrken och organisationer, snarare än att söka efter karriärframgång eller prestige.

Det är viktigt att notera att begreppet "vanliga människor" eller "genomsnittliga" är relativt och kan ha olika definitioner i olika sammanhang och studier. Dessutom kan det finnas skillnader i slutsatser beroende på vilka faktorer som mäts eller undersöks.