Lita på auktoriteter

Enligt psykologiska studier är det vanligt att människor har en benägenhet att lita på auktoriteter. Denna benägenhet kan delvis förklaras av socialisation och uppfostran, där auktoriteter som föräldrar och lärare ofta betraktas som källor till kunskap och riktlinjer. Andra faktorer som kan spela in är personliga egenskaper, såsom behovet av säkerhet och trygghet.

Enligt en studie publicerad i tidskriften Personality and Social Psychology Review (2013) visade resultaten att en majoritet av människor har en tendens att lita på auktoriteter i beslutsfattande situationer, även om auktoriteten inte nödvändigtvis är kvalificerad på området eller har en trovärdig bakgrund. Studien pekar också på att denna benägenhet kan påverkas av faktorer som tidstryck, stress och bristande information.

En annan studie publicerad i Journal of Personality and Social Psychology (2016) fann att individer som har en högre benägenhet att lita på auktoriteter tenderar att ha en mer hierarkisk syn på samhället och att de är mer benägna att stödja auktoritära politiska ideologier.

Det är dock viktigt att poängtera att dessa studier inte nödvändigtvis indikerar att det är en stor andel av befolkningen som har en stark benägenhet att lita på auktoriteter. Det är snarare en generell tendens som kan variera mellan individer och sammanhang.

Källor:

Guinote, A. (2013). The social psychology of power. Personality and Social Psychology Review, 17(4), 352-363.
Feldman, S., & Stenner, K. (2016). Perceived threat and authoritarianism. Journal of Personality and Social Psychology, 110(2), 175-192.