Flocken

Flockbeteende är en form av socialt beteende där en individ eller grupp anpassar sig till beteendet hos en större grupp eller samhälle. Här är några psykologiska studier om flockbeteende och individen:

Solomon Asch Experiment - Solomon Asch utförde en serie experiment på 1950-talet som visade hur människor kunde anpassa sig till en grupp även om gruppen var felaktig. Deltagarna fick se en linje på en tavla och sedan avgöra vilken av tre andra linjer som var likadan. De andra personerna i rummet, som egentligen var skådespelare, skulle svara felaktigt. Studien visade att många deltagare följde gruppen och gav fel svar.

Stanley Milgram Experiment - Stanley Milgram utförde en serie experiment på 1960-talet som undersökte hur människor kunde följa auktoriteter och utföra handlingar som strider mot deras moraliska övertygelser. I experimentet fick deltagarna ge elektriska stötar till en annan person, som egentligen var skådespelare, när personen svarade fel på en fråga. Stötarna ökade i styrka för varje felaktigt svar. Studien visade att många deltagare fortsatte att ge stötar trots att den andra personen bad om att experimentet skulle avslutas.

Gustave Le Bon's "The Crowd: A Study of the Popular Mind" - Gustave Le Bon var en fransk socialpsykolog som skrev boken "The Crowd" 1895. Boken handlar om hur individen uppför sig i en grupp och hur grupper kan skapa irrationellt beteende hos individer. Le Bon menade att individen i en grupp kan förlora sin kritiska tänkande och bli en del av massan.

Källor:

Asch, S. E. (1951). Effects of group pressure upon the modification and distortion of judgments. In H. Guetzkow (Ed.), Groups, leadership and men: Research in human relations (pp. 177-190). Carnegie Press.
Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. The Journal of Abnormal and Social Psychology, 67(4), 371-378.
Le Bon, G. (1895). The crowd: A study of the popular mind. T. Fisher Unwin.