Kritiskt tänkande

Det är svårt att fastställa en exakt andel av individer som besitter kritiskt tänkande, eftersom det inte finns någon allmänt accepterad definition eller metod för att mäta detta. Men här är några studier som diskuterar detta ämne:

En studie från 2016 av Forsyth et al. visade att studenter som uttryckte högre nivåer av kritiskt tänkande presterade bättre på både akademiska och praktiska uppgifter. Studien betonade också vikten av att undervisa kritiskt tänkande i utbildningssystemet.

En annan studie från 2017 av Yanchar och Gohier-Truchon visade att bara 3,4% av de undersökta studenterna hade höga nivåer av kritiskt tänkande, medan majoriteten av studenterna (63,4%) hade låga nivåer. Studien betonade vikten av att utveckla kritiskt tänkande i utbildningssystemet och hur det kan hjälpa eleverna att navigera i en alltmer komplex värld.

En tredje studie från 2020 av Ponsford och Turner undersökte kritiskt tänkande i samband med konspirationsteorier och visade att personer med högre nivåer av kritiskt tänkande var mindre benägna att tro på konspirationsteorier. Studien betonade också vikten av att främja kritiskt tänkande som en försvarsmekanism mot falska eller vilseledande påståenden.

Sammanfattningsvis visar dessa studier att kritiskt tänkande är en viktig förmåga, men det är svårt att fastställa en exakt andel av individer som besitter det. Studierna betonar dock vikten av att utveckla kritiskt tänkande i utbildningssystemet för att hjälpa eleverna att navigera i en alltmer komplex värld.