För att till fullo förstå vad vi menar med att 'Tänka Utanför Boxen', behöver vi förstå hur de flesta av oss tänker inne i Boxen.
 
Inne i Boxen: