EGENSKAPSSAMHÄLLET

 
*QUALITY SOCIETY

LÄNKAR

Artiklar om kreativitet och personlighet mm:

Hög kunskap är inte lika med innovativ förmåga
Polar Talks 2016 - 'Is the lecture room inhibiting creativity?'
Titta inte bara på betygen - då förlorar vi talangen
The 5% serially creative - lecture IFIA 2nd World Congress
Kreativiteten sätter Sverige på världskartan
Framgångsrik Svensk kreativitet
Dagens skola gynnar inte kreativitet

When ideas have sex
De attraktivaste företagen
Broadbean
Google intervju!
How Google works
How the best companies...
Netflix,Google,Patagonia
svensktmode.nu
WorldEconomicForum2020

Forskning och publikationer:

Tribal Leadership
BothBrains
Creative Brains
Creativity&NewCreativeMind
WEF_4th industrial revolution
born-creative-study
How-creativity-pathways... Neuro science
20-things-in-highly-creative-persons
Byrd
new-creative-mind.html
Can creativity be taught?

Neuroscience of creativity: Brains of innovators wired differently

Definitioner/indelningar av personligheter, test mm:

16 personality types