Föredrag: Hur mycket
talang förlorar samhället?

LÄNKAR :

"The Big Five" - egenskaper

17 personegenskaper

16 personalities

Myer-Briggs' typ-indikator

C.G. Jungs psykologiska typer

Divergent - konvergent tänkande

World Economic Forum: 10 skills for the 4th industrial revolution

World Economic Forum: Skills needed in the 21st century

Videor om neurodiversitet mm

Diagram & illustrationer

Grupptillhörighet och Flock

 

TOP TEN SKILLS (W.E.F):

  1. Complex Problem Solving
  2. Critical Thinking
  3. Creativity
  4. People Management
  5. Coordinationg with Others
  6. Emotional Intelligence
  7. Judgement and Decision
  8. Service Orientation
  9. Negotiation
  10. Cognitive Flexibility